01-12-2020
Yaş Küçültme Yetkili Makam

Yaş Küçültme Davası

Bu davalar açıldığında kişi 25 yaşına gelmemişse bu yaşa kadar olan zaman aralığı için Adli Tıp Kurumu’ndan kemik yaşının tespit edilmesi istenebilir. Kurum kişinin kemik yaşını tespit ederek rapor ettiğinde bu belge mahkemece delil olarak değerlendirilecek ve dikkate alınacaktır. Davada yer alan kişinin fiziksel görünümü de dikkate alınacak hususlar arasında olacaktır. Kişi talep ettiği yaş ile uyumlu bir fiziksel görünüme sahip değilse bu durum davanın reddedilmesine yol açabilir. Bu sebeplerle talep edilen yaş küçültme davasında tutarlı bir fiziki görünüm gereklidir. Davanın işleyişinde kişiden tanık beyanı da istenebilecek deliller arasında yer alacağından kişinin yakın çevresinden tanıdıkları tanık olarak gösterilebilir. Mahkeme, yaşını küçültmek maksadıyla dava açan bireyden resmi olaylara yönelik belgeler de isteyebilecektir. Bu belgeler arasında evlilik ya da diploma bilgileri yer alabilir. Bu tür davalar Asliye Hukuk Mahkemesi’nin alanına girdiğinden kişinin başvurması gereken yer de bu mahkemeler olacaktır.

Bu tür mahkemeler maddi gerçeğe ulaşma amacıyla davaları yürüttüğünden her tür delil, yaşın tespitinde değerlendirilmeye alınacaktır. Bu tür bir mahkemeye başvuru yapacak olan kişilerin bir avukat vasıtasıyla temsil edilmeleri kendilerinin menfaatine olacağından önemsenmesi gereken bir konudur. Bir avukat her türlü işleyişe hâkim olması dolayısıyla dava süreçlerini daha iyi yönetebilecek olan kişidir. Kanunlara hâkim oluşu işleyişin hızlanmasında etkili olacaktır. Yaş Küçültme Davası bir avukat aracılığı ile kısa sürede neticelendirilebilecek davalar arasındadır. İnsanlar yaş küçültme davalarını çeşitli sebeplere yönelik olarak açmak istemektedirler. Bazı durumlarda kişiler nüfus kayıtlarına yanlış yazılabilmektedir. Bu yanlışlıkların etkileri ilerleyen yaş dönemlerinde insan yaşamına olumsuzluklar yaratabilir. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılacak bir dava bu olumsuz durumların ortadan kaldırılmasında kişiye yardımcı olacaktır. Bu davalarda zamanaşımı gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Davanın açılma gerekçelerinden biri mevcut kayıtlı yaşın yaşamı olumsuz yönde etkileyen gelişmelere yol açmasıdır. Bu şartlar oluştuğunda kişiler mahkemeye başvuruda bulunarak taleplerini iletebilirler.

Yaş Küçültme Yetkili Makam

Bu davalar açılacağı zaman kişinin kayıtlı olduğu Nüfus Müdürlüğü muhatap alınacaktır. Bu davayı açan kişiden istenebilecek bazı resmi evraklar olacaktır. Bu evraklar arasında aileye ait nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt dokümanları, resmî kurumlara ibraz edilmiş davacıya ait belgeler, Adli Tıp Kurumu’ndan istenebilecek raporlar, tanık beyanları yer alır. Mahkeme tüm bu delilleri inceledikten sonra gerekli kararı verecektir. Bu davalarda kişiye ait bir hastane kaydının olmaması da gerekli koşullardan biridir. Nüfus bilgileri ile hastane kayıtları arasında tutarsızlık oluşması halinde ise esas alınan bilgi hastane kayıtları olacağından bu durum davanın seyrini de etkileyecektir. Yaş Küçültme Davası kişinin çeşitli sebepleri gerekçe göstererek açabileceği bir davadır. Bu davayı gerekli kılan en önemli koşullardan biri ise kişinin yaşamında olumsuz durumlar oluşmasında kayıtlı yaşının etkili olmasıdır. Bu olumsuzlukların giderilmesinde başvurulan Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkili makamlar olarak hizmet vermektedir.

İlginizi çekebilir: İdari Para Cezasına İtiraz