KAY&DEF Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uzmanlığı bulunan Av. Arb. Arif KARAKAYA, bu alanda gerçek ve tüzek kişilere danışmanlık hizmeti vermekte, veri sorumlularının Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun aradığı teknik ve idari şartlarda uyumluluk süreçlerini takip etmekte ...